佚名 - 你的样子 越南版


歌词静态显示如下 歌词滚动显示右下

[00:00.000] 作曲 : 罗大佑
[00:00.365] 作词 : 罗大佑
[00:01.95]Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thở than
[00:05.12]Khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào
[00:09.25]Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân
[00:12.26]Để biết em ra đi không khi nao trở lại
[00:16.44]Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái
[00:19.85]Mà sao em mang thân đi suốt canh dài
[00:23.74]Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta
[00:26.43]Đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa
[00:31.34]Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi
[00:34.59]Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào
[00:38.63]Tình yêu hôm nao như đang cày thân xác tôi
[00:41.84]Bởi những nhớ nhung không khi nao mang em về lại
[00:45.83]Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái
[00:49.71]Mà sao em mang thân đi suốt canh dài
[00:52.97]Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta
[00:56.33]Đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa
[01:00.86]Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy
[01:08.03]Dáng em trong vòng tay
[01:11.35]Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này
[01:15.64]Dáng em mơ hồ
[01:18.70]Thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối
[01:22.87]Dẫu nhân gian cuồng quay
[01:26.23]Còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ
[01:46.73]Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thở than
[01:49.94]Khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào
[01:54.08]Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân
[01:57.19]Để biết em ra đi không khi nao trở lại
[02:01.12]Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái
[02:04.60]Mà sao em mang thân đi suốt canh dài
[02:08.49]Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta
[02:11.35]Đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa
[02:16.19]Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi
[02:19.25]Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào
[02:23.18]Tình yêu hôm nao như đang cày thân xác tôi
[02:26.51]Bởi những nhớ nhung không khi nao mang em về lại
[02:30.49]Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái
[02:33.95]Mà sao em mang thân đi suốt canh dài
[02:37.93]Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta
[02:41.05]Đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa
[02:45.63]Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy
[02:48.84]Dáng em trong vòng tay
[02:52.87]Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này
[03:00.29]Dáng em mơ hồ
[03:03.39]Thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối
[03:07.61]Dẫu nhân gian cuồng quay
[03:10.93]Còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ
[03:17.15]Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy
[03:23.85]Dáng em trong vòng tay
[03:27.47]Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này
[03:31.49]Dáng em mơ hồ
[03:34.55]Thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối
[03:38.38]Dẫu nhân gian cuồng quay
[03:42.15]Còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ

Powered by JYmusic

Powered by JYmusic